Fındığın Yolcusu Kadınlar

Fındığın Yolcusu Kadınlar

ofi tarafından EYKA Eğitim Merkezi ile iş birliği yapılarak, mevsimsel tarım işçiliği yapan kadınların gezici/geçici yaşam koşulları nedeni ile risk altındaki hayatlarının/ sağlıklarının iyilik halinin sağlanması için hak arayışı konusunda tutum ve koruyucu sağlık davranışı edinmelerini sağlamak amacıyla “Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi” yürütülmektedir.

Bu proje kapsamında, ofi’ın tedarik zincirinde çalışan işçilerin yoğun yaşadıkları tespit edilen Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde 9 saha çalışanı ile ev ziyaretlerinde konu başlıkları mevsimsel tarım işçiliği ve haklar ve iş güvenliği, çocuk hakları ve çocuk işçiliği, haklar ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın sağlığını koruyucu davranışlar, genel sağlığı koruyucu davranışlar ve ilkyardım olan eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimler ile de toplamda 540 aile 1200-1500 kadına ulaşılması planlanmaktaydı. Ancak Covid-19 sebebi ile bu eğitimler orjinde gerçekleştirilememiştir.

Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi’nin pandemi nedeniyle orjinde yarım kalan eğitim çalışması, hasat döneminde Sakarya-Düzce bölgelerinde 8, Ordu-Giresun Bölgesinde 5 olmak üzere toplamda 13 Eyka saha çalışanı ve 8 ofi sosyal çalışmacısı ile fındık bahçelerinde devam edecektir.

Projenin Hedefleri:

Kadınların,

 • 1

  Temel kadın haklarını bilmesi ve talepte bulunması,

 • 2

  Mevsimlik tarım işçiliğinde haklarını bilmesi ve talepte bulunması,

 • 3

  Yerleşik ve/veya gezici yaşam alanlarında genel sağlığın korunması için gerekli olan azami
  bilgiye sahip olması ve hayata geçirmesi,

 • 4

  Çocuk haklarını savunması ve çocuk işçiliğinin sonuçlarını fark etmesi,

 • 5

  Kadın sağlığını koruyucu davranışları bilmesi ve bunları uygulayabilmesi,

 • 6

  Yerleşik ve/veya gezici yaşam ortamlarında oluşabilecek kazalarda ilk müdahaleyi
  yapabilecek beceriye sahip olması,

 • 7

  Kadınların kendi doğurganlık süreçlerini takip etmesi ve güvenli kılmak için
  tutum geliştirmesi.

Projenin Aşamaları:

Eğitici Eğitimleri

Projenin ilk ayağı 11-15 Şubat 2020 tarihinde Diyarbakır’da yapılan eğitici eğitimi ile başlamıştır. Eğitici eğitiminde ofi ekibinden proje koordinatörü, 7 ofi sosyal çalışmacısı ve 9 Eyka saha çalışanı ile proje koordinatörü ve eğitmenleri bir araya gelmiştir.

Tedarik Zinciri Üretici Tarım İş Aracısı Haritalaması

ofi sosyal çalışmacıları tarafından eğitim sonrasında tedarik zincirinde üretici-tarım iş aracısı haritalama çalışması yapılarak, üreticilerin hangi tarım iş aracıları ile nereden gelen mevsimlik tarım işçileri ile çalıştığı tespit edilerek bu listeler her hafta güncellenerek Eyka ekibi ile paylaşılmıştır.

Tarım İş Aracıları ile Görüşme

Eyka ekibi, ofi ekibinin paylaştığı güncel üretici-tarım iş aracısı eşleştirmesi listeleri üzerinden tarım iş aracılarıyla ve onların aracılığıyla da işçilerle görüşme yapmaya başlamışlardır.

Orjin Saha Çalışmaları

Mart ayında projenin gerçekleşeceği 4 ilde de saha çalışanları ev ziyaretlerine başlamışlardır. 5 farklı belgeli tarım iş aracısının yönlendirdiği toplam 16 kadın işçi ile görüşme yapılmıştır.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Kadın Üretici Eğitimleri

ofi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için her sene olduğu gibi bu sene de kadınlarla buluşmuştur. Bu sene farklı olarak hem tedarik zinciri içerisinde yer alan köylerdeki üretici kadınlara hem de kendi fabrikasında çalışan kadınlara “Kadın ve Kadın Sağlığı” eğitimi düzenlemiştir.

Facebook Grubu Online Eğitim Videoları

Orjin eğitimlerinde anlatılması planlanan konular hakkında Eyka ekibi tarafından kısa eğitim videoları hazırlanmıştır. Bu eğitimlerin olabildiğince çok işçiye, dayıbaşına ulaşabilmesi için Facebook grubu kurulmuştur ve tarım iş aracıları ile ulaşılan işçiler bu gruba yönlendirilmiştir.

Hasat Dönemi Yapılacaklar

 • Ordu, Sakarya ve Düzce’de Valilik/AÇSHB İl Müdürlüğü/İl Sağlık Müdürlüğü/Pandemi Kurulu/Kaymakamlık/Belediye gibi kamu kuruluşlarına proje konusunda bilgi paylaşımı yapmak
 • Üreticilere, dayıbaşlarına ve erkek işçilere yönelik mevsimlik tarım işçisinin hakları, toplumsal cinsiyet konulu 2 saatlik seminerler verilmesi (ortalama 200 işçi, 200 üretici)
 • Bahçe/ işçi konaklama alanlarında mevsimlik işçi kadınlara bilgilendirme çalışmalarının yapılması (Mevsimsel tarım işçisinin hakları, kadın hakları, mevsimsel tarım işçisi kadınların hakları, çocuk hakları, kadın bedeni ve kadın sağlığı, işçi sağlığı ve güvenliği vb.)
 • Mevsimlik işçi kadınlarla gerçekleştirilen bilgilendirme buluşması sonrası eğitim kitapçığı ve hijyen paketinin paylaşılması (Hedef ortalama 600-700 mevsimlik işçi kadın)
 • İş birliği yapılan bahçelerin/işçi konaklama alanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından risk analizlerinin yapılması
 • Hasat zamanı Ordu, Düzce ve Sakarya’daki bahçelerden seçilen 7+7 kadına sertifikalı temel ilkyardım eğitimi verilmesi
 • Hasat zamanı bölgenin yerel medya kuruluşlarında aşağıdaki temalarda söyleşiler düzenlenmesi:

  Mevsimlik tarım işçiliği ve çocuk işçiliği
  Mevsimlik tarım işçiliği ve haklar
  Mevsimlik tarım işçiliği ve toplumsal cinsiyet
 • Belediyelerin iş birliğinde yaşam alanlarında veya belediyeye ait mekanlarda sosyal etkinlikler düzenlenmesi (film izleme, gezi gibi)