Üretim

Dünya Çapında İnovasyon

ofi, yüksek kaliteli fındık tedarikinde küresel bir liderdir. Sektörün önde gelen üreticilerinden biri olarak, ihtiyaçlarınıza göre özel ürünler sunabilme yeteneğine sahibiz.

ofi, dünyanın en yüksek teknolojiye sahip kavurma makinelerine, özel tasarlanmış kıyma ünitelerine, ultra modern renk ayırıcılarına ve eleme sistemlerine sahiptir. Yüksek kalitede ürünün üretilmesini sağlayıp, ofi olarak müşterilerimizin taleplerini karşılamaktayız.

Ancak ofi'da, yüksek teknoloji ekipmanı hayati öneme sahipken yetenekli insanların da aynı şekilde önemli olduğunun bilincindeyiz. Ekiplerimiz, fındığın işlenmesinde kapsamlı deneyime sahiptir.

ofi'ın Türkiye'deki fındık işleme tesisi, dünyanın en üstün gıda güvenliği ve kalite standartlarını karşılamaktadır. Fındıklar, kırılıp besin değerini korumak için en gelişmiş teknolojilerle işlenmektedir.

 

ofi, Türkiye'de Giresun'da bir entegre tesis, Ordu ve Sakarya'da iki fındık kırma tesisi, İstanbul’da ise Merkez ofise sahiptir. ofi'ın Türkiye’de bulunan tüm tesisleri çoklu sertifikalıdır ve dünya standartlarında gıda güvenliği uygulamalarını takip eder.

Operasyonel Mükemmellik, sorun çözme, ekip çalışması ve liderliğin bir organizasyonda iyileşmeye neden olduğu bir işyeri felsefesidir. ofi olarak bu süreçte, müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmayı, çalışanlarımızın olumlu ve yetkili kılınmasını ve işyerinde mevcut faaliyetlerin sürekli geliştirilmesini hedefliyoruz.

ofi’da daha verimli ve daha etkin üretim yapabilmek amacıyla tüm tesislerimizde 5S, Kaizen, Otonom Bakım, Planlı Bakım ve Yalın Six Sigma projeleri yürütülmektedir. Ayrıca Enerji Yönetim Sistemi ile de tüketilen enerjiyi en etkin şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Tarım Bilimi & Teknolojisi

Bitki bilimi, üretkenliğini, tedarikimizin esnekliğini, ürünlerimizin ve içeriklerimizin kalitesini ve işlevselliğini geliştirmek için esastır.

Tarım, verimsiz çiftçilik, hastalık ve iklim değişikliğine karşı savunmasızlık, yüksek çevresel etki ve bunlarla bağlantılı sosyal sorunlar ile karakterize edilen kırılgan tedarik zincirleri de dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıyadır. Üretkenliği ve dayanıklılığı artırmak için tarlada çiftçilerle birlikte çalışmak çiftçilerin gelirinin arttırılmasına, daha verimli ürün ve çevre üzerindeki etkinin azalmasına yol açacaktır. Sürdürülebilirlik ekibinin bir parçası olan ziraat mühendislerimiz, sahadaki işbirliği çabalarımıza öncülük etmede kilit rol oynasa da, kolektif bilgimizi geliştirmek ve tarımsal tedarik zincirlerinde olumlu etkiyi artırmak için yerel yönetimler ve üniversiteler aracılığıyla enstitüler ve sektör ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz.

Hammadde değerini ve verimini etkileyen biyolojik faktörleri belirleme konusundaki anlayışımız ve yeteneğimiz sayesinde- çiftçilerimizle işbirliği içinde - kakaodan baharatlara ve kahveden fındığa kadar küresel operasyonlarımızda işlevselliği, kaliteyi ve verimliliği artırmak için sürdürülebilir çözümler geliştiriyoruz.

Gelişmiş tüketici ürünleri yaratmak ve müşterilere daha fazla tutarlılık sağlamak için çiftçilerin mahsul kalitesi özelliklerini anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu bir adım daha ileri götürerek, bitki bilimi aracılığıyla, aroma ve renklendirme özelliklerini iyileştirmek ve farklılaştırmak veya yağ içeriğini iyileştirmek için hammadde parametrelerini de uyarlayabiliriz.

Müşterilerimiz- dünyanın her yerinden tanınmış markalar - imza ürünlerini yaratmak için farklı içeriklerimizin kalitesine güvenebilirler.