Haberler

23 Haziran 2021

Olam Food Ingredients, Küresel Kaju Tedarik Zincirlerinde Sürdürülebilirliği Artırma ve Yoksullukla Mücadele Hedeflerini Duyurdu

Olam Food Ingredients, Küresel Kaju Tedarik Zincirlerinde Sürdürülebilirliği Artırma ve Yoksullukla Mücadele Hedeflerini Duyurdu

Londra, 23 Haziran 2021 – Bademden karabibere dünyanın en büyük kakao ürünleri, kahve, süt ürünleri, kuruyemiş ve baharatlar tedarikçilerinden biri olan Olam Food Ingredients (“OFI”), çiftçilerin geçim kaynaklarından başlayarak küresel kaju tedarik zincirindeki en büyük zorlukların üstesinden gelmek için sürdürülebilirlik hedeflerini yayınladı.

Kaju üreticileri dünyanın en yoksul çiftçileri arasında yer alır. Çoğu, Afrika ve Asya'da kırsal alanlardaki küçük toprak sahipleridir ve her zaman ailelerini besleyecek, en çok ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini karşılayacak veya çocuklarını okula gönderecek kadar ürün yetiştirememektedir. Son on yılda 50.000'den fazla kaju üreticisini doğrudan destekleyen OFI, bu durumu değiştirmeyi ve sektördeki diğer aktörler ile gözle görülebilir bir değişim yaratmak için iş birliği yapmaya teşvik etmeyi umuyor.

Cashew Trail (Kaju Yolu) adı verilen yeni sürdürülebilirlik stratejisi, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri1 ve OFI'nin doğal ve sürdürülebilir ürünler sunma vaatleri doğrultusunda, OFI'nin kaju işkolunda sürdürülebilirlik ile ilgili 2030 hedeflerini ortaya koyuyor. Bunlar arasında, kaju üreticisinin ortalama verimi %50 oranında arttırarak ve kaju üretimi ile geçimini sağlayan 250.000 hanenin geçim kaynaklarını iyileştirmesine yardımcı olarak yoksullukla mücadeleye yönelik iddialı hedefler yer alıyor. Cashew Trail, sürdürülebilirlik alanında ana konuları belirlemektedir bunların arasında ekonomik fırsat başlığının yanı sıra, 2030 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere aşağıdaki sağlık, eğitim, çeşitlilik ve iklimle başlıklar altında ilgili hedefleri içeriyor:

  • İşleme hacimlerinin %100'ünün üretici grubu düzeyine kadar geri izlenebilmesi
  • Kaju ile geçimini sağlayan 250.000 hanenin, gübre gibi girdilere erişimi ve verilen iyi tarım uygulamaları eğitimi yoluyla geçim kaynaklarının iyileştirilmesi
  • OFI’nin direkt satın alım yaptığı tedarik zincirindeki kaju üreticilerinin çocuklarının tamamının eğitim altyapısına yapılan yatırımlardan yararlanması
  • Doğrudan alım yapılan üreticilerin %30'unun kadınlardan oluşması
  • OFI kaju tedarik zincirinde Sera Gazı (GHG) emisyon yoğunluğunun %50 azaltılması

OFI, müşterilerine Afrika’da ve Asya’daki kaju üreticilerinin hayatlarında somut bir değişim yaratmak için Cashew Trail ile bir yol sunuyor, sürdürülebilirlik yaklaşımını yeniliyor. Bu yenilik, bireysel üreticilere özel eğitim sağlamak üzere mevcut verilerin kullanılması gibi pratik bir yaklaşım sunarken, uzak bölgelerdeki üreticilere ulaşıp, onların en son piyasa fiyatlarına erişmelerini sağlayan ve geleneksel satın alma aracılarını kullanmak yerine doğrudan pazarlık yapma olanağı sağlayan ve böylece mahsullerin değerini daha fazla koruyan Olam Direct gibi inovatif bir özelliğe sahip.

Cashew Trail aracılığıyla kaydedilen ilerleme yıllık olarak raporlanacak, Olam'ın sürdürülebilirlik platformu olan AtSource'da, müşterilerin kendi sürdürülebilirlik programlarında ve tüketici iletişiminde kullanılabilecekleri karbon ayak izi, su ayak izi ve arazi kullanım izi dahil 100'den fazla ekonomik, sosyal ve çevresel ölçümden elde edilen verilerle izlenecek ve desteklenecektir. Bu, OFI'nin hem Asya hem de Afrika'da bulunan kaju işleme tesislerindeki etkilerinin ölçülmesini de içeriyor. Şu anda kaju için yapılan küresel işlemenin çoğu Asya'daki fabrikalarda gerçekleşiyor. OFI, Fildişi Sahili ve Nijerya'da işleme tesislerine yatırım yaparak ham kaju taşımacılığı yoluyla istihdam yaratmayı ve emisyonları azaltmayı hedefliyor.

OFI Kuruyemiş Genel Müdürü ve CEO'su Ashok Krishen konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Bir işletme olarak etkili olabileceğimiz en büyük konulardan biri, üreticilerin geçimini sağlamalarına yardımcı olmak ve ağaçlarını ve topluluklarını besleyen doğayı korumaya yardımcı olmaktır. Kaju tedarik zincirini daha adil, daha güçlü ve daha sürdürülebilir kılmak için on yılı aşkın bir süredir müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmalar yürütmemize rağmen kaju çiftçileri hala hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu durum, COVID-19 salgını öncesine göre daha düşük gelir elde ettiklerini ve artık hayatta kalmak için daha az yiyecek alabildiklerini bildiren pek çok üretici açısından daha ciddi bir hal aldı.”

“İyi haber şu ki, kajunun artık sadece karışık çerez içinde değil, bitki bazlı ürünlerin daha popüler hale gelmesiyle vegan tereyağı, süt ve peynir üretmek için kullanımı, kuruyemişlerin değer zinciri konusunda farkındalık ve etki yaratmak için iyi bir fırsat sunuyor. Tüketiciler, bu ürünleri satın aldıklarında, üreticilerin daha fazla kazandığını, toplulukların desteklendiğini ve müşterilerimizin çiftliklerinden başlayıp fabrika kapılarına kadar devam eden bu yolculukta doğanın korunduğu bir tedarik zincirini desteklediklerini bilmek istiyor. Sektörde türünün ilk örneği olan bu yeni hedefler, günümüzde ve gelecekte olumlu etki yaratacak.”

OFI CEO'su A. Shekhar ise şunları söylüyor:

“OFI; üretici, tüketici ve gezegen için doğru olan malzemeleri sağlamaya odaklanmıştır. Bu, müşterilerimizle, ister gıda markaları, ister yemek servisi satış noktaları, perakendeciler veya market zincirleri olsunlar, belirli amaç ve hedefleri paylaştığımız anlamına gelir. Bu amaçla, başta bu ürünleri soframıza getirmek için zorlu koşullarda çalışan üreticilerin yoksulluğu olmak üzere, bir dizi sorun için en zorlu üç tedarik zincirinden olan kakao, kahve ve şimdi kaju için sürdürülebilirlik stratejileri geliştirdik ve bunları kamuoyu ile paylaştık.”

“Bu yolculuğa uzun yıllar önce başladık ve önümüzde hala uzun ve zorlu bir yol olduğunun farkındayız. Kaydettiğimiz ilerlemeyi, müşterilerin kendi tüketici pazarlama ve sürdürülebilirlik programlarında verileri takip edip kullanabildikleri, sürdürülebilirlik platformu AtSource aracılığıyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.  Unlu mamüller ve bitki bazlı sütler gibi büyüyen nihai kullanım kategorilerinde çeşitli kuruyemişleri kullanan müşteriler için; fındık ve badem konusunda sürdürülebilirlik hedeflerimizi yakında hayata geçireceğiz, böylece bu tedarik zincirlerinde sürdürülebilir etki yaratan lezzetli ürünler tedarik etme kabiliyetimizi de sürekli olarak güçlendireceğiz.”

Sürdürülebilir Kuruyemiş Girişimi2 şunları dile getiriyor:

“Sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmak, üreticilerin ve işçilerin geçim kaynaklarını ve koşullarını iyileştirmek ve sektörün gelişmesine yardımcı olmak ortak hedefimiz. Şeffaflığın ve izlenebilirliğin artması bu hedefimizi gerçeğe dönüştürmek için çok önemlidir, bu nedenle OFI tarafından net bir yol haritası ve hedefler yayınlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve sektördeki diğer herkesi de aynısını yapmaya teşvik ediyoruz. Kaju adına sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için, kuruyemiş tedarik zincirinde aktif rol oynayan tüm katılımcıların bir araya gelmesi ve sürdürülebilirliğe ortak bir bağlılık göstermesi gerekiyor.” 

Cashew Trail (Kaju Yolu) sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

---

SONUÇLAR

1 Ele alınan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: 1. Yoksulluğun sona erdirilmesi, 2. Açlığın sona erdirilmesi, 3. İyi Sağlık ve Refah Seviyesi, 4. Kaliteli Eğitim, 5. Cinsiyet Eşitliği, 6. Temiz Su ve Sanitasyon 8. İnsana Yakışır İş, 10. Eşitsizliklerin Azaltılması, 12. Sorumlu Tüketim ve Üretim, 13. İklim Eylemi, 15. Kara Yaşamı.

2 Sürdürülebilir Kuruyemiş Girişimi, daha sürdürülebilir bir kuruyemiş sektörü üzerinde çalışmaya bağlılık gösteren tüm kuruyemiş tedarik zincirinde aktif rol oynayanları bir araya getiren rekabet ötesi bir işbirliği platformudur. Mevcut ve gelecekteki sürdürülebilirlik sorunlarının sektör düzeyinde ele alınmasına olanak tanıyan, sertifikasyonun ötesinde ve risk temelli bir yaklaşım yaratmayı amaçlar.