Kamera Kaydı - Detaylı Aydınlatma Metni

ofi TARIM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HİZMET BİNALARI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ofi Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

HİZMET BİNASI

Hizmet binamız içerisindeki ve dışarısındaki güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak kamera çekimi vasıtasıyla otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre ofi Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Eski Büyükdere Caddesi İz Giz Plaza No:9 Kat:1 Daire:4 Maslak Sarıyer/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden progidatarim@hs02.kep.tr kayıtlı e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Son güncellenme tarihi: 06/07/2022