Doğayı Yeniden Üretiyoruz

16 Temmuz 2018

Biyolojik, Ekolojik, Organik Tarım Nedir?

Üretimde insan sağlığı için zararlı olan kimyasal gübre ve ilaçları kullanmadan, bu ihtisas üretimi için izin verilen girdilerle yapılan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim sistemidir.

Biyolojik, Ekolojik, Organik Tarım Nedir?

Sürdürülebilir Tarım & Organik Tarım İlişkisi

 • Yerel girdi kaynaklarının aynı yerde kullanımı
 • Çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik teknikler
 • Sürdürülebilirlik ve İzlenebilirlik sistemi
 • Organik logosu ile etiketleme
 • Farklı sektörler ve özellikle hizmet sektöründe yeni istihdam alanları oluşturması
 • Biyoçeşitliliğin korunmasında ortaya koyduğu katkılar,
 • Yerel istihdamın artırılması vb.

Olam Progıda & Organik Tarım

Olam Progıda Sürdürülebilirlik departmanı olarak 2013 yılından bu yana Organik Tarım programını yürütmekteyiz. Organik Tarım projesi kapsamında Doğu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere, fındık tedarik zincirimizde yer alan üreticilerimizle, tarımda sürdürülebilirlik ve izlenebilirliği temel hedef alarak, kimyasal tarım girdilerini kullandırmadan (ilaç, gübre vs.) verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaları her geçen gün artan üretici grubumuz ile devam ettirmekteyiz.

Biyoçeşitlilik

Son yıllarda artan kimyasal kullanımı çevreyi ve canlıları dolayısı ile biyoçeşitliliği önemli düzeyde olumsuz etkilemektedir. Kullanılan ilaç ve gübreler doğal düşmanları öldürerek yeni hastalık ve zararlıların oluşumuna zemin hazırlamaktadır.

Organik üretim ile doğal denge koruma altına alınmakta; insan ve çevre sağlığı korunmakta ve toprak verimliliği artmaktadır. Organik üretim esaslarında; kimyasal zirai ilaç ve gübre kullanımının yasaklanması, biyolojik mücadele ile hastalık ve zararlıların kontrol altına alınması ile üretimden tüketime kadar her aşamanın kontrol altında olması ve elde edilen ürünün sertifika ile belgelendirilmesi organik üretimin biyoçeşitlilik üzerine olumlu etkilerini açık bir şeklide göstermektedir.

Organik üretim sonucunda kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadığı için; doğal türler koruma altına alınmakta, toprak erozyonu önlenmekte, ekolojik sistem ile biyolojik döngü korunmakta ve kirlilik ile mücadele edilmektedir.

Organik Tarım Programı Kapsamında Yapılan Aktiviteler

 • Toprağa hangi gübre, ne kadar, ne zaman ve nasıl atacağınızı belirlemek için proje kapsamında ki her üreticimize her yıl düzenli olarak toprak analizi yaptırmaktayız.
 • Üreticilere eldiven, şapka, tırpan kaskı, bıçkı, eğe, el testeresi ve tırpan gibi ekipmanları tedarik etmekteyiz.
 • Üreticilerin bahçesinde üretim sezonunda uygulamış olduğu tarımsal faaliyetleri kaydedeceği üretim defteri ve üretici dosyası tedarik etmekteyiz.
 • Olam Progıda olarak her yıl düzenli olarak üreticilerimize “Toprak Koruma, Hazırlığı ve Gübreleme, Organik gübre hazırlığı, Organik üretimde bitki koruma yolları, Hasat, Harman ve Depolama ile İyi Sosyal Uygulamalar” eğitimleri verilmektedir.
 • Organik Tarım projesinde ki her üreticimize hasat edilen ürünün depolanmasında ve sevkiyat sırasında kullanılması için işaretli jüt çuval sağlıyoruz. Üzerindeki kod ile ürün diğer konvansiyonel ürün ile karışmamaktadır. Her gelen ürün ayrı şekilde sayılmakta ve ayrı bir alanda işaretli ve paletler üzerinde depolanmaktadır.
 • Hasat döneminde her üreticilerimizden 1 kg ürünü alıp bez torbalara koyarak akredite olmuş laboratuvarlara göndererek “Ürün Kalıntı Analizi” yaptırmaktayız.
 • 2017 üretim yılına göre Organik Tarım projesi kapmasında üreticilerimizin dekar başı finansal teşvik almalarını sağlamaktayız.