Projeler

İyi Tarım Uygulamaları Programı
16 Temmuz 2018

İyi Tarım Uygulamaları Programı

Tarımda sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğin sağlandığı, Biyoçeşitlilik ve çevre korumasını hedefleyen, Gıda güvenliği ve kalitenin artırılması, İnsan ve hayvan sağlığını önemseyen...

Detaylı Bilgi
Biyolojik, Ekolojik, Organik Tarım Nedir?
16 Temmuz 2018

Biyolojik, Ekolojik, Organik Tarım Nedir?

Üretimde insan sağlığı için zararlı olan kimyasal gübre ve ilaçları kullanmadan, bu ihtisas üretimi için izin verilen girdilerle yapılan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve...

Detaylı Bilgi
Tarım İşçisi Kadınlara Verilen Eğitimler

Tarım İşçisi Kadınlara Verilen Eğitimler

Bu Kapsamda tedarik zincirimizde önemli yere sahip olan kadın fındık işçilerimiz için bulundukları Mardin ilinin Kızıltepe İlçesinde İşçi hakları, genelgeler, kamuya erişim ve çocuk...

Detaylı Bilgi
Ordu'da Çocuklar İçin Kütüphaneleri Yeniledik

Ordu'da Çocuklar İçin Kütüphaneleri Yeniledik

Çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi açısından kitaplar büyük bir öneme sahiptir. Kitaplar çocuğun bilgi dünyasını genişletir ve böylece duygularını ve düşüncelerini daha iyi...

Detaylı Bilgi
ofi Progıda Tarım İş Aracısı Tespit, Haritalama, Eğitim, Belgelendirme Ve Danışmanlık Projesi

ofi Progıda Tarım İş Aracısı Tespit, Haritalama, Eğitim, Belgelendirme Ve Danışmanlık Projesi

2017 yılı fındık hasat döneminde Adil Çalışma Derneği (FLA), Pikolo Derneği ve Nestle iş birliği ile fındık tedarik zincirimizde yer alan bölgelerde "Tarım İş Aracılarının Veri Tabanının...

Detaylı Bilgi
ofi Progıda Yaz Okulları Projesi

ofi Progıda Yaz Okulları Projesi

Çocukların bahçelerde olmasını değil okulda olmasını desteklemekte ve “Bahçeye değil, okula!” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı...

Detaylı Bilgi
Temiz Suya ve Hijyene Erişim

Temiz Suya ve Hijyene Erişim

Esmahanım Köyünde inşa ettiğimiz işçi evlerinin bulunduğu mahallede yaşanan su sıkıntısı nedeniyle özellikle fındık hasat döneminde su sıkıntısı yaşanıyordu. Temiz suya ve hijyene erişim...

Detaylı Bilgi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - Kadın Üretici Eğitimleri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - Kadın Üretici Eğitimleri

Olam Progıda, Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA) ve yerel yönetimleri işbirliği ile Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerinde okullarda, fındık üreticisi kadınlara ve çocuklara yönelik atölye...

Detaylı Bilgi
Mevsimlik Tarım İşçisi Eğitimleri

Mevsimlik Tarım İşçisi Eğitimleri

Tarımda çalışan mevsimlik gezici tarım işçilerine fındık hasadına geldiklerinde ve orijin şehirlerinde (Urfa, Mardın, Diyarbakır vb.) odak grup çalışmaları ile işçi, işveren, tarım iş...

Detaylı Bilgi