Refah İçinde Yaşayan Üreticiler

16 Temmuz 2018

İyi Tarım Uygulamaları Programı

İyi Tarım Uygulamaları Programı
 • Tarımda sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğin sağlandığı,
 • Biyoçeşitlilik ve çevre korumasını hedefleyen,
 • Gıda güvenliği ve kalitenin artırılması,
 • İnsan ve hayvan sağlığını önemseyen tarımsal üretim sistemine “İyi Tarım Uygulamaları” denilmektedir.

Olam Progıda & İyi Tarım Uygulamaları

Olam Progıda Sürdürülebilirlik departmanı olarak 2015 yılından bu yana İyi Tarım Uygulamaları programını Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerinde çiftçilerimizle birlikte yürütmekteyiz. Fındık tedarik zincirimizde yer alan üreticilerimizle, tarımda sürdürülebilirlik ve izlenebilirliği temel hedef alarak verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaları her geçen gün artan üretici grubumuz ile devam ettirmekteyiz.

İyi Tarım Uygulamalarının Çiftçiye Faydaları

 • Tarımsal zararlı ve hastalıklara karşı Entegre Mücadele ve Entegre Tarım Yöntemleri kullanılarak tarımın sürdürülebilirliğini sağlar.
 • Rekabet şartlarında önde olmayı ve perakendecilerle nitelikli anlaşma sağlar.
 • İyi tarım uygulamalarını uygulayan üreticiler ve üretici birlikleri tarımsal desteklemelerden öncelikli olarak faydalandırılır.
 • Kredilere % 60` a varan oranlarda daha düşük faiz ödeme avantajına sahip olur.
 • Üretimde çalışan kişilerin güvenliğini ve refahını sağlar.

İyi Tarım Uygulamaları Programı Kapsamında Yapılan Aktiviteler

 • Toprağa hangi gübre, ne kadar, ne zaman ve nasıl atacağınızı belirlemek için proje kapsamında ki her üreticimize her yıl düzenli olarak toprak analizi yaptırmaktayız.
 • Üreticilerimizin kullanacağı tarımdaki girdiler (gübre, ilaç vs.) için kimyasal ilaç deposu tedarik etmekteyiz.
 • Tarım ilacı ve gübre depolarında, istenmeyen olası durumlara karşı yangın tüpü, ilk yardım çantası, fener, faraş, süpürge ve kum dolu bir kova tedarik etmekteyiz.
 • Üreticilerimizin kaza ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili uyarıcı levhalar tedarik ederek, üretici toplantılarında gerekli bilgileri aktarmaktayız.
 • Üreticilerimizin bahçede uygulayacağı tarım ilaçlarını Olam Progıda’nın yaptırmış olduğu ilaç hazırlama yerinde hazırlatılmasını sağlamaktayız.
 • Olam Progıda olarak köy merkezlerine kimyasal atık konteynerleri yerleştirmekteyiz. Konteynerleri her yıl düzenli olarak lisanslı firmalara boşalttırıp geri dönüşüme göndermekteyiz.
 • Üreticilerimizin bahçelerinde tarımsal ilaç uygulamaları için Olam Progıda olarak üreticilerimizin bağlı bulundukları İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yapmış olduğu İLAÇLAMA OPERATÖRLÜK BELGESİ eğitimi düzenleyerek üreticilerimizin bu belgeyi almalarını sağlamaktayız.
 • Üreticilerimize maske, eldiven, gözlük, şapka, tulum, tırpan kaskı, bıçkı, eğe, el testeresi ve tırpan gibi ekipmanları tedarik etmekteyiz.
 • Üreticilerimizin bahçe girişlerine iletişim bilgilerini, son ilaçlama yaptığı hastalık ya da zararlı ve kimyasal etken maddesi ile ilaçların yarılanma süreleri, hasat ve hijyen kurallarını, işçi çalışma şartlarını, ziyaretçi güvenliği, kaza ve acil durumlarda yapılması gereken talimatları içeren levhaları tedarik etmekteyiz.
 • Üreticilerimizin bahçesinde üretim sezonunda uygulamış olduğu tarımsal faaliyetleri kaydedeceği üretim defteri ve üretici dosyası tedarik etmekteyiz.
 • Olam Progıda olarak her yıl düzenli olarak üreticilerimize “Toprak Analizi Alma, Budama, Hastalık ve Zararlılar, Hasat, Harman ve Depolama ile İyi Sosyal Uygulamalar” eğitimleri verilmektedir.
 • Hasat döneminde her üreticilerimizden 1 kg ürünü alıp bez torbalara koyarak akredite olmuş laboratuvarlara göndererek “Ürün Kalıntı Analizi” yaptırmaktayız.
 • 2017 üretim yılına göre İyi Tarım Uygulamaları kapmasında grup sertifikasyonu ile üreticilerimizin dekar başı finansal teşvik almalarını sağlamaktayız.